FAQ - Inschrijving

Inschrijving

Kan ik na inschrijving mijn gegevens aanpassen?

Helaas, het is niet meer mogelijk de NAW (naam/adres/woonplaats) gegevens aanpassen. 

Kan ik na inschrijving de afstand wijzigen?

Helaas, het is niet meer mogelijk de afstand wijzigen. 

Kan ik mijn inschrijving overdragen aan een andere persoon?

Helaas, het is niet meer mogelijk de inschrijving over te dragen. De startnummers, incl. naam zijn, inmiddels gedrukt.

Als ik mijn inschrijving overdraag aan een andere persoon, kan ik dan ook de afstand aanpassen?

Helaas, het is niet meer mogelijk de inschrijving over te dragen. De startnummers, incl. naam zijn, inmiddels gedrukt.

Ontvang ik een bevestiging van inschrijving?

Na inschrijving via de website van BrandLoyalty Vestingloop 2018 wordt automatisch een bevestiging van inschrijving toegestuurd naar het email adres welke bij inschrijving is ingevuld. 

Kan ik meerdere personen tegelijk inschrijven?

Elke deelnemer moet individueel ingeschreven worden. Dit gebeurt door de deelnemer zelf (of een persoon die dat voor de deelnemer doet) via de website van BrandLoyalty Vestingloop 2018. Vanaf 75 personen inschrijven is dit echter wel mogelijk via een aan te leveren excel-formulier. Het verzoek kan worden ingediend via algemeen@brandloyaltyvestingloop.nl 

Als ik mijn inschrijving annuleer, krijg ik dan mijn inschrijfkosten terugbetaald?

Het betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.