Het goede doel

Rode Kruis 's-Hertogenbosch

Rode Kruis 's-Hertogenbosch

Iedere week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans om dit de overleven neemt toe als er binnen 6 minuten wordt gestart met hartmassage en een AED wordt gebruikt. Het Rode Kruis afdeling s'-Hertogenbosch zet zich in om ervoor te zorgen dat in zo'n noodsituatie overal zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde AED gevonden kan worden, dat er voldoende AED's beschikbaar zijn en dat deze apparaten wordt gecontroleerd en onderhouden.

Spieren voor Spieren

Er zijn 20.000 kinderen in Nederland met een zeldzame spierziekte. Spieren voor Spieren droomt van een wereld waarin kinderen niet langer lijden aan of onder een spierziekte. Met partners, met sportieve acties en evenementen én met de inzet van topsport- en kind ambassadeurs wordt zoveel mogelijk geld opgehaald. Dit geld wordt besteed aan onderzoek en aan diagnostiek, behandeling en zorg in onder andere het Spieren voor Spieren Kindercentrum in Utrecht. Maar ook aan hulpmiddelen en mooie evenementen die een beetje geluk brengen voor kinderen met een spierziekte en hun gezinnen.