Het goede doel

Rode Kruis 's-Hertogenbosch

Rode Kruis 's-Hertogenbosch

Iedere week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans om dit de overleven neemt toe als er binnen 6 minuten wordt gestart met hartmassage en een AED wordt gebruikt. Het Rode Kruis afdeling s'-Hertogenbosch zet zich in om ervoor te zorgen dat in zo'n noodsituatie overal zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde AED gevonden kan worden, dat er voldoende AED's beschikbaar zijn en dat deze apparaten wordt gecontroleerd en onderhouden.